15.01.2019

на 15.01.2019 (вторник)

уч.гр.

№ ур. Какой урок

будет

№ уч.каб.  

уч.гр.

№ ур. Какой урок будет № уч.каб
64 1 физика 305 22ТУ 1;2 спецтехнология 302
2 бел.лит. 513 3 техн.шв.пр. 301
3 констр.од. 308 4 осн.права 202
4 техн.шв.пр. 301 5 ПИ / обед 304
5 обед   6 обед / ПИ 304
6 ин.язык 201;527 7 охрана труда 308
7 биология 302 8 КД 510
8 материаловед. 303 9 пс.и эт.дел.от. 302
9 Ф. «ФК и З» с.з. 10 Ф. «ОТТ» 303
65 1 материаловед. 303 23ТУ 1-6 П/О  
2 техн.шв.пр. 301 62 1 констр.од. 308
3 бел.лит. 513 2 моделирование 303
4 констр.од. 308 3 математика 518
5 ин.язык 201;527 4 физика 305
6 обед   5 обед  
7 спецрисунок 303 6 ФК и З с.з.
8 ФК и З с.з. 7 техн.шв.пр. 301
66 1;8 техн.шв.пр. 301 8 ин.язык 201;513;527
2 астрономия 305 9 информ.час 513
3 материалов. 302 63 1 бел.лит. 513
4 ин.язык 201;527 2 констр.од. 308
5 констр.од. 308 3 физика 305
6 обед   4 биология 302
7 ФК и З с.з. 5 обед  
9 Ф. «ОТТ» 303 6 техн.шв.пр. 301
        7 ин.язык 201;513;527
        8 информ.час 302
        58 1 ; 2 —  /  ПО(2аг.) 306
        3 осн. экономики 202
        4 бел.яз. (пр.л.) 513
        5 обед  
        6 ПО(1аг.) / ЭО 306;307

 

            

 

7 ЭО / ПО(2аг.) 307;306
8 осн.маркетинга 202
9;10 ПО(1аг.) / — 306
59 1 — 6 П / О  
60 1;2 осн. экономики 202
3 моделирование 303
4 спецрисунок 303
5 ЗН и Тот ЧС 302
6 обед  
7;9 осн.права 202
8 охрана труда 308
10 информ.час 510

 

Comments are closed.