25.04.2019

на 25.04.2019 (четверг)

учебной группы

№ урока Какой урок

заменяется

№ урока Какой урок будет № учебного кабинета
гр. 64 3 бел.язык 3 информатика 306;307
4 математика 4 техн.шв.пр. 301
6 оборуд.шв.пр. 6 биология 302
гр. 65     1 ; 2 ПО(1аг.)/ПО(2оп.) 304 ; м.
    3 ; 4 ПО(1оп.)/ПО(2аг.) м. ; 304
    5 обед  
    6 информатика 306;307
    7 физика 305
    8 математика 510
гр. 66 1 бел.язык 1 техн.шв.пр. 301
гр. 23ТУ 1 Фак.з. «ЗиП» 1 Фак.з. «ОТТ» 303
4 осн.права 4 бел.яз.(пр.л.) 513
5 бел.яз.(пр.л.) 5 обед  
6 обед 6 ФК и З с.з.
гр. 62 2 бел.лит. 2 техн.шв.пр. 301
3 технол.шв.пр. 3 бел.лит. 513
4 констр.од. 4 биология 302
6 биология 6 охрана труда 303
гр. 63     1 ; 2 нет уроков  
    3 техн.шв.пр. 301
    4 физика 305
    5 обед  
    6 бел.язык 513
    7 биология 302
    8 ФК и З с.з.
    9 ; 10 ДП / МП 201;518

Comments are closed.