Замена учебных занятий на 18.06.2021

Замена учебных занятий на 18.06.2021 (пятница)

гр. 70 1 — 6 ПО 1 ДП / МП
      2 оборуд. шв. пр.
      3 математика
      4 химия
      5 бел. лит.
      6 история Бел.
гр. 71 1 рус. язык 1 материаловед.
гр. 71 2 рус. лит. 2 ДП / МП
гр. 71 3 бел. лит. 3 оборуд. шв. пр.
гр. 71 4 ДП / МП 4 оборуд. шв. пр.
гр. 71 6 ин. язык 6 всем. история
гр. 72 4 ин. язык 4 ДП / МП
гр. 72 6 биология 6 химия

Comments are closed.